پمپ وکیوم آبی آسیا

ساعت کارکرد روغن وکیوم

ساعت کارکرد روغن وکیوم

(روغن وکیوم – طریقه تعویض روغن وکیوم پمپ) در روتاریهای تک مرحله ای می بایستی از روغنی استفاده نمود که فشار بخار آن در دمای محیط کمتر از 0.1 میلی بار باشد در حالیکه در روتاری وین دو مرحله ای باید فشار بخار روغن در دمای محیط کمتر از ۰٫۰۰۰۵ میلی بار باشد. در مواقعی که پمپ کاربردهای خاص دارد مثلا در معرض مواد آتشزا یا مواد رادیواکتیو می باشد نیز باید از روغن مخصوص خود استفاده نمود. در پمپهای وکیوم روتاری دو مرحله ای تعویض بموقع روغن علاوه بر عمر مفید پمپ روی فشار نهایی پمپ نیز تاثیر دارد. روغن وکیوم – طریقه تعویض روغن وکیوم پمپ
روغن وکیوم – طریقه تعویض روغن وکیوم پمپ

بعد از گذراندن طول عمر روغن داخل پمپ وکیوم که بستگی به فرآیندی که پمپ در آن قرار دارد طریقه تعویض روغن پمپ وکیوم به این صورت می باشد که خروجی روغن را باید باز نمود تا تمام روغن از پمپ خارج گردد و روغن جدید را وارد پمپ نمود در صورتی که روغن بیشتر از نشانگر روغن داخل پمپ ریخته شود ممکن است به آن آسیب برسد به دلیل اینکه اگر بیشتر باشد به روتور فشار ییشتر از حد وارد شده و ممکن است تیغه های پمپ بشکند و یا باعث بریدن شفت می شود. و در صورت کم بودن روغن وکیوم به دلیل درگیری فطعات مکانیکی پمپ آسیب جدی خواهد دید.
مواردی که موجب استفاده از روغن پمپ وکیوم می شود
آب بندی
حفاظت در برابر خوردگی
روانکاری
خنک کننده
کاهش سر و صدا
زمان تعویض روغن وکیوم
تولید کنندگان پمپ خلاء زمانی را برای تعویض روغن پمپ توصیه می کنند، اما معمولا برای پمپ هایی که در یک فرایند تمیز کار می کنند استفاده نمی شود. به عنوان مثال، کتابچه راهنمای پمپ ادوارد پیشنهاد می کند که تعویض روغن هر 300 ساعت انجام شود. برای یک فرآیند تمیز و بدون مواد آلاینده، این زمان ممکن است به حدود 500 ساعت افزایش یابد بدون اینکه به پمپ آسیب بزند. با این حال، اگر فرآیند کثیف است و گرد و غبار یا بخارات را به پمپ منتقل میکند، روغن می تواند به سرعت آلوده شود و باید به موقع تعویض شود.
خدمات ما:

تعمیر پمپ وکیوم روغنی
تعمیر پمپ وکیوم
تعمیر پمپ وکیوم خشک
تعمیر پمپ وکیوم آبی
تعمیر بوستر وکیوم
تعمیر بلوئر
ساخت پمپ وکیوم آبی
انواع روغن وکیوم
(روغن وکیوم)
پمپ وکیوم
روغن پمپ وکیوم
سیال پمپ وکیومساعت کارکرد روغن وکیومکارکرد روغن وکیومنشت روغن وکیوم روغن با وکیوموکیوم بدون روغنروغن ریزی وکیوم

نوشته‌های مشابه