مشاوره،تولید و تعمیر انواع پمپ های وکیوم ، بلوئر های هوادهی و سیستم ها

پمپ وکیوم آبی ( Liquid Ring Vacuum Pump )