مشخصات پمپ های وکیوم آسیا

مشخصات پمپ های وکیوم آسیا

مشخصات پمپ های وکیوم شرکت صنایع وکیوم  آسیا (AVP) پمپ های وکیوم آسیا تک مرحله ای و با مشخصات زیرمی باشند: حداکثر فشار خلاء تا 33 میلی بار(abs) ظرفیت مکش تا 4200 متر مکعب قابل استفاده برای گاز و بخار انتقال مایع و گاز افزایش فشار گاز در دمای ثابت نیاز به روغنکاری ندارند عدم […]