روش تست پمپ خلاء

روش تست پمپ خلاء Air Squared از تجهیزات کالیبره شده با NIST برای تمام روش های آزمایش استفاده می کند. برای آزمایش حلقه باز (هوا)، میز آزمایش همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است مونتاژ می شود. فلش ها نشان دهنده جریان گاز از طریق سیستم است که به ورودی پمپ ختم می […]

پمپ خلاء

پمپ خلاء

پمپ خلاء پمپ خلاء چیست؟ پمپ خلاء وسیله ای است که هوا یا گاز را از یک مخزن استخراج می کند تا خلاء جزئی یا کامل در سیستم مورد نظر ایجاد شود. هوا با کاهش تدریجی فشار در فضای محدود مکیده می شود. مولکولهای گازی مکیده شده سپس در هوای محیط  یا مخزن دیگر آزاد […]

پمپ وکیوم هوا

پمپ وکیوم هوا

پمپ وکیوم هوا  پمپ خلاء هوا یا پمپ مکش پمپ های وکیوم در دنیا به چند روش دسته بندی می شوند: 1- دسته بندی پمپ های وکیوم بر اساس میزان مکش یا قدرت مکش که با واحدهای میلی بار،میلی متر جیوه،پاسکال،تور،میکرون…اندازه گیری می شوند. الف- وکیوم پمپ های با خلاء یا فشار مکش معمولی پمپ […]