نصب پمپ های وکیوم

نصب پمپ های وکیوم

روش نصب و راه اندازی پمپ های وکیوم آبی در اینجا سه روش نصب پمپ وکیوم آبی معرفی می گردد، که بایستی پمپ وکیوم  بر اساس شرایط و امکانات موجود در محل مصرف کننده،  یکی از این روش ها انتخاب شود.  پمپ وکیوم رینگ مایع باید در طول مدت کار بطور پیوسته با مایع تغذیه…