کاربرد پمپ های وکیوم در تصفیه روغن سوخته و پالایشگاها

شرکت صنایع وکیوم آسیا

بخش بزرگی از نفت خام پس از تقطیر درجو(تقطیر اتمسفر) به واحد تقطیر خلا منتقل می شود که یکی از مهمترین و مهمترین تجهیزات در پالایشگاه است.
خلاء(وکیوم) موجود در ستون تقطیر توسط یک سیستم وکیوم (پمپ های وکیوم) خارج کننده بخار چند مرحله ای عملی می شود که شامل موارد زیر است:

وکیوم پمپ Ejector تقویت کننده (اولین ejector متصل به برج تقطیر)
کندانسورهای اصلی و واحد تخلیه هوا ، در بعضی موارد با دستگاه خروج بخار نیز وجود دارد
پمپ های وکیوم رینگ مایع

پمپ های خلا جت یا اجکتور اغلب در ترکیب با پمپ های وکیوم رینگ مایع برای ایجاد خلا در ستون های تقطیر روغن خام استفاده می شوند.

ترکیبی از دو نوع پمپ وکیوم همراه با سیستم های کنترل ساده اما مناسب ، توان مصرفی کم و نیاز به آب خنک کننده کمتر، میزان خلاء لازم را در سیستم پالایشگاه یا تصفیه روغن تامین می کند.

کندانسورها بین پمپ های خلاء یا وکیوم پمپ ها اجکتور وصل شده اند. تا آنجا که ممکن است ، بخارات خارج شده و محیط تحریک متراکم می شوند در نتیجه دبی را که پمپ حلقه مایع باید کنترل کند کاهش می دهد.

پمپ های خلا اجکتور و وکیوم ابی شرکت صنایع وکیوم آسیا کاملاً متناسب با این کاربرد در تصفیه روغن سوخته و پالایشگاهها هستند. آنها مقادیر زیادی گاز را انتقال می دهند ، به نرمی کار می کنند و به تعمیر و نگهداری بسیار کمی نیاز دارند. انتخاب گسترده ای از مواد به معنای کاهش یا از بین بردن خوردگی است.

پمپ های خلا اجکتور
پمپ های خلا اجکتور