پمپ وکیوم مگنتی

پمپ های مگنتی  MAGNETIC DRIVE PUMPS:

این پمپ  در حقیقت یک پمپ سانتریفوژ بوده که محرک آن از نوع مغناطیسی است و انتقال حرکت از موتور الکتریکی به ایمپلر پمپ از طریق میدان و نیروی مغناطیسی انجام می گیرد. (در حقیقت بین شافت الکتروموتور و شافت پمپ هیچ گونه اتصال مکانیکی وجود ندارد و در نتیجه  به وجود آب بند نیازی نیست). اصول کار یک پمپ مگنتی بر مبنای حذف آب بند مکانیکی و یا پکینگ در یک پمپ overhung و استفاده از یک شافت دو تکه در قسمت آب بند شونده ، استوار است.
در قسمت مربوط به شافت داخلی ( که در معرض سیال پمپ شونده قرار می گیرد ) یک مجموعه از مگنت ها که دارای خاصیت آهن ربایی می باشند بر روی شافت قرار دارد که توسط بیرینگ های روانکار شونده توسط سیال، حمایت می شوند. بر روی شافت دیگر (Drive shaft )، مجموعه مگنتهای بیرونی قرار گرفته اند که بر روی شافت انتقال قدرت قرار گرفته اند . بین مجموعه مگنتهای درونی و بیرونی ، یک آب بند استاتیکی ، پوسته یا دیافراگم و سیال پمپ شونده را از اتمسفر بیرونی، جدا می سازد.

شار مغناطیسی ایجاد شده در مجموعه مگنت بیرونی، باعث به حرکت درآوردن مجموعه مگنت های درونی و پروانه می گردند. مجموعه بیرونی یا مستقیما بر روی مجموعه هوزینگ بیرینگ و یا شافت موتور الکتریکی نصب می گردد.

نحوه اتصال مجموعه پمپ های مگنتی به محرک ( الکتروموتور)

بطور معمول از دو آرایش Frame mounted و  Close-coupled  جهت اتصال مجموعه پمپ به محرک پمپ استفاده می گردد.
در آرایش Frame mounted ، شافت محرک بوسیله یک کوپلینگ به شافت متصل به مجموعه مگنتهای بیرونی مرتبط  است و از یک Bearing housing جهت قرارگیری بیرینگها در دو سر شافت ( Drive shaft ) مگنتهای بیرونی استفاده  می شود . نمونه ای از این پمپ در به نمایش درآمده است. اما در آرایش Closed coupled ، شافت محرک مستقیما به مجموعه مگنت های بیرونی متصل است و آن را به حرکت در می آورد .

قیمت پمپ وکیوم مگنتی – تعمیر پمپ وکیوم مگنتی – فروش پمپ وکیوم مگنتی