پمپ وکیوم هوا

پمپ وکیوم هوا

پمپ وکیوم هوا  پمپ خلاء هوا یا پمپ مکش پمپ های وکیوم در دنیا به چند روش دسته بندی می شوند: 1- دسته بندی پمپ های وکیوم بر اساس میزان مکش یا قدرت مکش که با واحدهای میلی بار،میلی متر جیوه،پاسکال،تور،میکرون…اندازه گیری می شوند. الف- وکیوم پمپ های با خلاء یا فشار مکش معمولی پمپ…