پمپ خلاء

پمپ خلاء

پمپ خلاء پمپ خلاء چیست؟ پمپ خلاء وسیله ای است که هوا یا گاز را از یک مخزن استخراج می کند تا خلاء جزئی یا کامل در سیستم مورد نظر ایجاد شود. هوا با کاهش تدریجی فشار در فضای محدود مکیده می شود. مولکولهای گازی مکیده شده سپس در هوای محیط  یا مخزن دیگر آزاد […]