خلاء یا وکیوم چیست؟

خلاء یا وکیوم چیست؟

وکیوم یا خلاء چیست؟ وکیوم چیست وکيوم Vacuum يا خلاء به فضايي گفته مي شود که خالي از ماده باشد. در چنين حالتي مولکول هاي هوا که عامل ايجاد فشار مي باشند نيز وجود ندارند. اين تعريف ايده آل خلاء مي باشد. فشار صفر مطلق، در اين فضا تعريف مي شود. خلاء یا وکیوم چیست؟…