کاربرد پمپ وکیوم در صنایع برق و الکتریکال

پمپ وکیوم و در کل صنعت وکیوم و خلاء عصر کنونی تاثیر بسیار زیادی بر صنایع دارند. در واقع وکیوم پمپ ها قادر هستند اعمال بسیاری را در صنعت های مختلفی انجام دهند.
برق و قدرت یکی از صنعت هایی است که امروز در شرکت پمپ وکیوم آسیا قصد معرفی آن و کاربرد های پمپ وکیوم در این صنعت را داریم.

در نیروگاه های تولید برق استفاده از خلاء و پمپ وکیوم از اهمیت بالا و بسیار ضروری میباشد.

از جمله کاربرد های پمپ وکیوم و سیستم های وکیوم در صنعت برق و قدرت میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1- نصب پمپ های وکیوم بر روی خازن اگزوز ها.
2- تاثیر وکیوم پمپ ها در جعبه آب ها
3- کاربرد پمپ وکیوم در دودکش گازهای گوگردی.
4- انتقال خاکسترها توسط پمپ های وکیوم.
5- هواگیری در خلاء بواسطه وکیوم پمپ های آسیا.
6- جذب گازهایی که باعث گرمایش زمین میشوند توسط پمپ های وکیوم.
7- اشباع فشار برای ترانسفورماتور ها.

و کاربرد های فوق العاده ی دیگری که پمپ های وکیوم میتوانند در صنعت و در برق و قدرت داشته باشند.