پمپ های روتاری (دورانی)

پمپ های روتاری (دورانی)

پمپ های روتاری (دورانی)

پمپ های وکیوم روتاری
پمپ‌های دورانی وکیوم (Rotary Pump)
این نوع پمپ‌ها (پمپ های وکیوم روتاری) بصورت ثابت و کاملاً یکنواخت سیال (Fluid) را از داخل محفظه خود به بیرون هدایت می‌کنند. این نوع پمپ‌ها را از نوع جابجائی مثبت می‌دانند ولی پمپ‌های گریز از مرکز (Centrifuge Pump) رو از نوع جابجائی منفی می‌دانند.
پمپ‌های دورانی را می‌توان به انواع گوناگونی تقسیم کرد از جمله:
پمپ وکیوم چرخ دنده‌ای (Gear Pump)
پمپ وکیوم پره‌ای (Vane Pump)
پمپ وکیوم پیستونی (Piston Pump)

در این نوع پمپ ها، جابجایی توسط حرکت دورانی چرخ دنده، میل بادامک و یا پره ها انجام می شود. پمپ های دورانی معمولا در انواع زیر ساخته می شوند:

پمپ دنده ای (gear pumps)

پمپ دنده ای با استفاده از چرخ دنده مایعات را جا به جا می کند. آنها یکی از معمول ترین پمپ ها برای افزایش توان هیدرولیکی سیال می باشند.
پمپ های دنده ای دو نوع مختلف دارند پمپ با چرخ دنده خارجی و داخلی. این پمپ ها جا به جایی مثبت بوده بدین معنی که مقدار ثابتی مایع را در هر سیکل جابه جا می کند.

این نوع پمپ ها بصورت ثابت و کاملا یکنواخت سیال (Fluid) را از داخل محفظه خود به بیرون هدایت می کنند. این نوع پمپ ها را از نوع جابجائی مثبت می دانند ولی پمپ های گریز از مرکز (Centrifuge Pump) رو از نوع جابجائی منفی می دانند.

پمپ های دورانی را می توان به انواع گوناگونی تقسیم کرد از جمله:

پمپ چرخ دنده ای (Gear Pump)
پمپ پره ای (Vane Pump)
پمپ پیستونی (Piston Pump)

پمپ چرخ دنده ای:

این پمپ دارای دو چرخ دنده می باشد که در یک محفظه (Chamber ) روی همدیگر قرار گرفته و یکی از چرخ دنده ها ثابت و دیگری به محرک موتور متصل بوده و هنگامی که موتور پمپ شروع به کار کرده و چرخ دنده ای که به محرک متصل می باشد شروع به حرکت کرده و باعث می شود تا چرخ دنده ثابت هم شروع به حرکت کند. به این نوع پمپ ها جابجائی مثبت گویند زیرا مقدار آبدهی در این پمپ ها را می توان با تغییر سرعت گردش محور تغییر داد.

پمپ های چرخ دندهای براساس نوع چرخ دنده هایشان تقسیم می شوند:

چرخ دنده ای جناغی (Herring Bone Gear Pump )
چرخ دنده ای ساده (Spur Gear Pump )
چرخ دنده ای مارپیچ (Spiral Gear Pump )
چرخ دنده ای جناغی (Herring Bone Gear Pump )
این پمپ ها دارای ساختار بسیار کوچک و جمع و جور می باشند وبسیار زیاد برای مصارف صنعتی و تجاری کاربرد دارد زیرا صدا تولید نمی کنند ودر اکثر موارد در پله برقی ها کاربرد دارد.

پمپ لوارا

چرخ دنده ای ساده (Spur Gear Pump )
خود این نوع پمپ ها به دو دسته از نظر نوع چرخ دنده تقسیم می شود:
چرخ دنده خارجی
چرخ دنده داخلی
چرخ دنده خارجی
زمانی که چرخ دنده ها با همدیگر درگیر می شوند و روی همدیگر قرار می گیرند در این حین یک خلا (Vacuum ) در محفظه ایجاد می شود که همان مکش (Suction ) می باشد و باعث داخل شدن سیال به محفظه می شود.

چرخ دنده داخلی

زمانی که یک چرخ دنده نیروی حرکت خود را از موتور گرفته و باعث حرکت چرخ دنده ثابت می شود در هنگام جداشدن پره ها از همدیگر یک خلا ایجاد می شود و باعث مکش می شود. حال می توان با یک نتیجه گیری تفاوت این دو پمپ داخلی و خارجی رو فهمید: در پمپ خارجی در هنگام ابتدای درگیری عمل مکش صورت می گیرد ولی در پمپ داخلی در هنگام پایان درگیری این عمل صورت می گیرد.

چرخ دنده ای مارپیچ (Spiral Gear Pump )

این پمپ ها بیشتر شبیه به پمپ های جناغی می باشد و بی سروصدا هستند. و برای انتقال سیالات مورد استفاده قرار می گیرد.
بلوئر گریتکبلوئر تراندینبلوئر بوش پمپ های روتاری (دورانی)پمپ وکیوم چرخ دنده‌ایپمپ آب خانگی ایتالیایی پنتاکس

نوشته‌های مشابه