پمپ وکیوم حلقه مایع دو مرحله ای:

جهت استعلام و لیست قیمت و قیمت پمپ وکیوم و وکیوم آبی دو مرحله ای با ما تماس حاصل نمایید.

۶۶۷۹۱۷۷۵-(۲۱)۹۸+
۶۶۷۹۱۷۷۶-(۲۱)۹۸+
موبایل: ۶۶۱۸۶۷۹-(۹۱۰)۹۸+

برای تولید خلاء در یک پمپ وکیوم حلقه مایع دو مرحله ای ، یک پروانه چند تیغه بر روی یک محور به صورت غیر عادی در یک محفظه استوانه ای قرار دارد که تا حدی با مایع آب بندی پر شده است.

چرخاندن محور:

یک حلقه مایع توسط نیروی گریز از مرکز ایجاد شده توسط پروانه چرخشی ایجاد می شود. این نیرو حلقه مایع را در برابر دیواره داخلی محفظه پمپاژ نگه می دارد. از آنجا که پروانه خارج از مرکز محفظه پمپاژ قرار دارد ، عمق ورود پره ها به حلقه مایع کاهش می یابد و با چرخش پروانه افزایش می یابد. این باعث افزایش حجم سلول در طرف درگاه ورودی می شود و خلا ایجاد می کند.
در طرف درگاه تخلیه ، حجم سلول پروانه با حرکت بیشتر تیغه ها در حلقه مایع کاهش می یابد. این فشار را تا زمان تخلیه از طریق درگاه تخلیه افزایش می دهد.

جریان مداوم مایع آب بندی تازه از طریق ورودی مایع آب بندی به پمپ عرضه می شود.

در مورد پمپ حلقه مایع دو مرحله ای ، تخلیه از مرحله اول به اتمسفر تخلیه نمی شود. در عوض ، مرحله اول از طریق منیفولد منتهی به مرحله دوم و همچنین از طریق یک درگاه تخلیه واقع در صفحه میانی بین پروانه های مرحله اول و دوم تخلیه می شود.

این فرایند در مرحله دوم خود را تکرار می کند و باعث ایجاد خلا عمیق تر و در نهایت تخلیه به جو می شود.

خلاء دو مرحله ای چیست؟

یک طرح دو مرحله ای دارای دو روتور و پره است. این بدان معناست که مرحله اول باعث ایجاد خلاء می شود و مرحله دوم سیستم را تمیز می کند و منجر به سطح نهایی عمیق تری می شود. در نتیجه ، پمپ های دو مرحله ای می توانند خلا عمیق تری نسبت به پمپ های تک مرحله ای ایجاد کنند.

جهت استعلام و لیست قیمت و قیمت پمپ وکیوم با ما تماس حاصل نمایید.

مطالعه بیشتر:
۱) روغن پمپ وکیوم چیست؟
۲)ویژگی های پمپ وکیوم روغنی یک مرحله ای ؟
۳) پمپ وکیوم رینگ آبی؟
۴)ویژگی های پمپ وکیوم رینگ روغنی؟
۵) نحوه عملکرد وکیوم پمپ خشک؟
 صنایع وکیوم آسیا

 

پمپ وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

وکیوم آبی دو مرحله ای
وکیوم آبی دو مرحله ای

 

چگونه پمپ وکیوم بخریم؟

چگونه وکیوم پمپ بخریم؟

چگونه پمپ وکیوم آبی بخریم؟

چگونه وکیوم پمپ آبی بخریم؟

چگونه پمپ آبی بخریم؟

چگونه وکیوم آبی بخریم؟

چگونه پمپ وکیوم آب درگردش بخریم؟

چگونه وکیوم پمپ آب در گردش بخریم؟

چگونه پمپ آب در گردش بخریم؟

چگونه وکیوم آب در گردش بخریم؟

چگونه پمپ وکیوم رینگ مایع بخریم؟

چگونه وکیوم پمپ رینگ مایع بخریم؟

چگونه پمپ رینگ مایع بخریم؟

چگونه وکیوم رینگ مایع بخریم؟

چگونه پمپ وکیوم خلاء آبی بخریم؟
چگونه وکیوم پمپ خلاء آبی بخریم؟
چگونه پمپ خلاء آبی بخریم؟
چگونه وکیوم خلاء آبی بخریم؟
چگونه پمپ وکیوم رینگ آبی بخریم؟
چگونه وکیوم پمپ رینگ آبی بخریم؟
چگونه وکیوم رینگ آبی بخریم؟
چگونه پمپ رینگ آبی بخریم؟
چگونه پمپ وکیوم خلاء آب در گردش بخریم؟
چگونه وکیوم پمپ خلاء آب در گردش بخریم؟
چگونه پمپ خلاء آب در گردش بخریم؟
چگونه وکیوم خلاء آب در گردش بخریم؟
چگونه پمپ وکیوم خلاء بخریم؟
چگونه وکیوم پمپ خلاء بخریم؟