روش نصب و راه اندازی پمپ های وکیوم آبی

نصب پمپ وکیوم آبی

در اینجا سه روش نصب پمپ وکیوم آبی معرفی می گردد، که بایستی پمپ وکیوم  بر اساس شرایط و امکانات موجود در محل مصرف کننده،  یکی از این روش ها انتخاب شود.

 پمپ وکیوم رینگ مایع باید در طول مدت کار بطور پیوسته با مایع تغذیه شوند.

مایع مخلوط با هوا از دریچه خروجی پمپ خارج می گردد و این مایع، توسط گاز فشرده شده در پمپ وکیوم گرم شده .

و بایستی بطور پیوسته با مایع خنک جدید جایگزین شود.

 

روش اول

نصب پمپ وکیوم آبی با مواد بدون گردش آب

نصب پمپ وکیوم آبی

 

در این روش،  آب از یک منبع خارجی وارد پمپ وکیوم شده  ، و از دریچه خروجی پمپ وکیوم به مخزن سپراتور وارد میشود.

در مخزن سپراتور هوا از آب جدا شده، آب جمع شده در مخزن سپراتور را میتوان به جای دیگر هدایت نمود.

از روش اول، میتوان در جاهایی استفاده نمود که آب به میزان کافی موجود باشد و مشکل کمبود آب نباشد.

توصیه میگردد، فشار مایع در این حالت bar1 بیشتراز فشار مطلق ورودی باشد.

روش دوم

 

نصب پمپ وکیوم آبی

در این روش رینگ مایع ،بخشی از آب خارج شده از پمپ به همراه مقداری آب تازه  ، از یک منبع دیگر وارد  پمپ میشود.

میزان آب تازه، بایستی طوری تنظیم شود تا آب ورودی به پمپ ، درجه حرارت مطلوب را داشته باشد.

طبعا همیشه درجه حرارت آب ورودی به پمپ بیشتر از درجه حرارت آب تازه میباشد.

روش سوم

نصب پمپ وکیوم آبی

در این حالت آب مورد استفاده بطور کامل،  و بدون اضافه شدن آب تازه از طریق پمپ وکیوم گردش میکند.

و فقط یک آب جبرانی برای میزانی که ممکن است بخار شود،  از طریق شیر شناور وارد منبع سپراتور میگردد.

در روش سوم نصب پمپ وکیوم ،مبدل حرارتی،آب در گردش را خنک میکند.

در این حالت اگر افت فشار مبدل کمتر از mbar100 و فشار مکش ورودی کمتر از mbar600 مطلق باشد، خود پمپ وکیوم آب را به گردش در می آورد .

و در حالتی که فشار مطلق ورودی و افت فشار مبدل ، بالاتر از مقادیر فوق باشد و یا اگر پمپ وکیوم دیگری برای رزرو نصب گردیده است، باید backup برای گردش آب در مسیر مدار نصب گردد.