روش های نصب پمپ های وکیوم

پمپ های وکیوم آب در گردش، می بایست در طول مدت فعالیت به صورت مداوم با مایع تغذیه گردد. در این حالت مایع مخلوط با هوا از دریچه خروجی خارج می گردد. مایع در گردش، بوسیله گاز فشرده و گرم می شود بنابراین می بایست توسط مایع خنک شده جدید جایگزین گردد.

روش های نصب :           ۱٫مدار بدون گردش آب      ۲٫مدار با گردش متوسط آب      ۳٫مدار با گردش کامل آب ( همراه با پشتیبان آب )

روش اول : مدار بدون گردش آب ( روش نصب پمپ وکیوم )

در این روش، آب از طریق یک منبع خارجی وارد پمپ گردیده و از دریچه خروجی پمپ به منبع سپراتور وارد می گردد، سپس از سپراتور به قسمت های دیگر انتقال پیدا می کند. این روش باعث خنک ماندن مایع ورودی پمپ می گردد.از این روش در مناطقی که با مشکل کمبود آب مواجه نمی باشند توصیه می گردد. فشار مایع در این حالت می بایست حدود ۱ bar بیشتر از بالاترین فشار مطلق ورودی باشد.

جزئیات مدار بدون گردش آب :

Description:توضیحات:ردیفDescription:توضیحات:ردیف
One Way Valveشیر یکطرفه۱۰Vacuum Pumpپمپ وکیوم۰۱
Vacuum Gaugeگیج خلا۱۱Seperatorمخزن جدا کننده۰۲
Drainتخلیه آب۱۲Flow Meterفلومتر۰۳
System Dischargeخروجی هوا۱۳Elastic Connectorلرزه گیر۰۴
Ball Valveسوپاپ۱۴Flow Control Valveشیر کنترل۰۵
Solenoid Valve ( Normaly Closed )شیر برقی (حالت خاموش)۰۶
By Pass Valveشیر تغییر مسیر۰۷
Strainerصافی۰۸
Isolating Valveشیر جداکننده۰۹

روش  دوم  : مدار با گردش متوسط آب ( روش نصب پمپ وکیوم )

 • در این روش نصب پمپ خلاء، مقداری از آب خارج شده پمپ، توسط آب تازه از منبعی دیگر جایگزین می گردد.
 • در این روش نصب وکیوم پمپ آب خنک جایگزین بخش از آب گرم شده پمپ گردیده و خود باعث خنک شدن آب درون پمپ می گردد.
 • در این روش نصب وکیوم پمپ نباید تحت هیچ شرایطی سطح آب داخل مخزن جدا کننده از ارتفاع مرکز محور پمپ بالاتر برود.
 • مقدار آب لازم در هر روش در جدول میزان آب مصرفی مشخص گردیده است.
 • به مکان قرار گیری شیر ها و سوپاپ در مدار دقت لازم گردد.
ItemsDescription:توضیحات:ردیف
۰۱Vacuum Pumpپمپ وکیوم۰۱
۰۲Seperatorمخزن جدا کننده۰۲
۰۳Flow Meterفلومتر۰۳
۰۴Elastic Connectorلرزه گیر۰۴
۰۵Flow Control Valveشیر کنترل۰۵
۰۶Solenoid Valve ( Normaly Closed )شیر برقی ( در حالت عادی خاموش می باشد )۰۶
۰۷By Pass Valveشیر تغییر مسیر۰۷
۰۸Strainerصافی۰۸
۰۹Isolating Valveشیر جداکننده۰۹
۱۰One Way Valveشیر یکطرفه۱۰
۱۱Vacuum Gaugeگیج خلا۱۱
۱۲Drainتخلیه آب۱۲
۱۳System Dischargeخروجی هوا۱۳
۱۴Ball Valveسوپاپ۱۴
۱۵Over Flowسرریز۱۵

روش  سوم  : مدار با گردش کامل آب ( همراه با پشتیبان آب ) ( روش نصب پمپ وکیوم )

 • در این روش نصب پمپ خلاء، آب مورد استفاده تنها در مدار گردش نموده و تنها با یک شناور، آب از دست رفته ( بخار شده ) را جایگزین می نماییم.
 • آب تازه جهت جایگزینی آب بخار شده از طریق شناور وارد مخزن جدا کننده می گردد.
 • در این روش آب گردشی با افزایش دما مواجه خواهد شد که از طریق دستگاه خنک کننده ( مبدل ) دمای آن را کاهش می دهیم.
 • در این روش در صورتی که هنگام وکیوم پمپ فشار خنک کننده از ۱۰۰ mbar و فشار مکش ورودی کمتر از ۶۰۰mbar مطلق باشد، پمپ وکیوم آب را به گردش در می آورد، ولی در حالتی که فشار مطلق ورودی و افت فشار خنک کننده بالاتر از مقادیر ذکر شده باشد باید یک پمپ سیرکولار جهت گردش آب در مدار بشکل زیر نصب گردد.
 • در این روش نصب پمپ خلاء نباید تحت هیچ شرایطی سطح آب داخل مخزن جدا کننده از ارتفاع مرکز محور پمپ بالاتر برود.
 • در صورتی که از پمپ سیرکولار استفاده می نماییم حتما باید سطح آب داخل مخزن هم تراز مرکز محور پمپ قرار گیرد.
ItemsDescription:توضیحات:ردیف
۰۱Vacuum Pumpپمپ وکیوم۰۱
۰۲Seperatorمخزن جدا کننده۰۲
۰۳Flow Meterفلومتر۰۳
۰۴Elastic Connectorلرزه گیر۰۴
۰۵Flow Control Valveشیر کنترل۰۵
۰۶Solenoid Valve ( Normaly Closed )شیر برقی ( در حالت عادی خاموش می باشد )۰۶
۰۷By Pass Valveشیر تغییر مسیر۰۷
۰۸Strainerصافی۰۸
۰۹Isolating Valveشیر جداکننده۰۹
۱۰One Way Valveشیر یکطرفه۱۰
۱۱Vacuum Gaugeگیج خلا۱۱
۱۲Drainتخلیه آب۱۲
۱۳System Dischargeخروجی هوا۱۳
۱۴Ball Valveسوپاپ۱۴
۱۵Over Flowسرریز۱۵
۱۶Gaugeنمایشگر سطح آب۱۶
۱۷Make-UP Liquid Inletورود آب جبرانی۱۷
۱۸Floaterفلومتر۱۸
۱۹Cooling water inletآب ورودی خنک کننده۱۹
۲۰Cooling water outletآب خروجی خنک کننده