۱۱) کاتالوگ شرکت وکیوم سی هی | SIHI Vacuum Catalog


۱۲) Edwards Catalog | کاتالوگ شرکت ادواردز

 1. Small Rotary Vane Vacuum Pumps
 2. XDS Series Dry Scroll Vacuum Pumps
 3. Next Series Turbomolecular Vacuum Pumps
 4. Vapor Diffusion Vacuum Pumps
 5. Pressure Measurement & Control
 6. Vacuum Valves
 7. Fittings & Flanges
 8. Oils, Fluids, Sealants, & Greases
 9. Dry Semiconductor Vacuum Pumps
 10. Industrial Pumps & Pumping Systems

۱۳) Oerlikon Leybold 2010 Catalog | کاتالوگ شرکت لیبولد

کاتالوگ شرکت لیبولد

 1. TRIVAC Rotary Vane Vacuum Pumps
 2. SOGEVAC Rotary Vane Vacuum Pumps
 3. SCROLLVAC Dry Scroll Vacuum Pumps
 4. DIVAC Dry Diaphragm Vacuum Pumps
 5. SCREWLINE & DURADRY Vacuum Pumps
 6. E & DK Rotary Piston Vacuum Pumps
 7. RUVAC Roots Blower Vacuum Pumps
 8. RUTA Roots Blower Vacuum Systems
 9. TURBOVAC Turbomolecular Vacuum Pumps
 10. Turbomolecular Vacuum Pumps Sysgtems
 11. DIP Vapor Diffusion Vacuum Pumps
 12. Cryogenic Cryo Vacuum Pumps
 13. Fittings & Flanges
 14. Vacuum Valves
 15. Sputter Ion Pumps
 16. Vacuum Gauges
 17. Helium Leak Detectors

۱۴) دانلود کاتالوگ پمپ وکیوم اسپارمکس تایوان


۱۵) دانلود کاتالوگ پمپ وکیوم دیافراگمی wiggens


۱۶) دانلود کاتالوگ پمپ وکیوم روغنی ولیو

کاتالوگ پمپ وکیوم ولیو


۱۷) دانلود کاتالوگ پمپ وکیوم وسونگ کره


۱۸) دانلود کاتالوگ پمپ وکیوم روغنی تسمه ای اطلس


۱۹) کاتالوگ شرکت ارزن | Aerzen Catalog

 


۱) دانلود کاتالوگ پمپ های وکیوم آبی شرکت وکیوم آسیا


۲) دانلود کاتالوگ شرکت وکیوم آسیا


۳) دانلود دیتاشیت پمپ های وکیوم آبی آسیا

عکس دیتاشیت پمپ های وکیوم آبی آسیا


۴) Pfeiffer Adixen Alcatel 2011 Catalog | کاتالوگ شرکت وکیوم فایفر

کاتالوگ شرکت وکیوم فایفر

 1. ACP Series Small Dry Roughing Pumps
 2. AMD Series Dry Diaphragm Vacuum Pumps
 3. PASCAL Series Rotary Vane Vacuum Pumps
 4. Oil Lubricated Roots Blower Pumping Systems
 5. Dry Roots Blower Pumpings Systems
 6. RSV Series Roots Blower Vacuum Pumps
 7. ATH Series Turbomolecular Vacuum Pumps
 8. ATP Series Turbomolecular Vacuum Pumps
 9. MDP Series Turbo Drag Vacuum Pumps
 10. Drytel Series Compact Turbo Systems
 11. TURBOSTAND Turbomolecular Systems
 12. ASM 142 Compact Helium Leak Detector
 13. ASM 142S & 102S Helium Sniffer Detectors
 14. ASM 182 High Preformance Leak Detector
 15. ASM 310 Portable Helium Leak Detector
 16. ASM 380 Mobile Dry Helium Leak Detector
 17. ۲۰۰۰ Series Vacuum Gauges
 18. Vacuum Valves
 19. Vacuum Components Fittings & Flanges

۵) Ideal Vacuum Products 2015 Catalog | کاتالوگ شرکت ایدل

 1. NW KF Fittings and Flanges
 2. ISO LF Fittings and Flanges
 3. Conflat CF Fittings and Flanges
 4. Rotary Vane Vacuum Pumps
 5. Roots Blower Vacuum Pumps & Packages

۶) کاتالوگ شرکت بکر | Becker Catalog


۷) Welch 2010 Catalog | کاتالوگ شرکت وکیوم ولچ


۸) کاتالوگ شرکت وکیوم بوش | Busch Vacuum Pump Catalog


۹) کاتالوگ شرکت ربوسکی | Robuschi Catalog


 

مطالعه بیشتر:

جهت استعلام و لیست قیمت و قیمت وکیوم و تعمیرات بلوئر هوادهی و وکیوم با ما تماس حاصل نمایید.

۱) مشاهده کاتالوگ سیستم های وکیوم پمپ؟

۲)مشخصات و لیست قیمت انواع پمپ وکیوم؟

۳)تصاویر انحصاری پمپ وکیوم آسیا؟

۴)نحوه عملکرد پکیج وکیوم آبی؟

۵) تعمیرات تخصصی پمپ وکیوم و پمپ خلاء؟

۶)عملکرد و کارایی الکتروموتورها؟

۷)عملکرد و کارایی ژنراتورها؟
۸)کاربرد وکیوم در صنایع نساجی؟
۹)کاربرد وکیوم در صنایع پلیمر؟
صنایع وکیوم آسیا