تیغه یا Blade وکیوم چیست؟

پمپ های وکیوم روتاری دو مدل هستند، وکیوم روتاری روغنی، وکیوم روتاری خشک.
داخل پمپ های وکیوم روتاری یک روتور دارد، که دارای چند شیار هست. تیغه های وکیوم داخل این شیار ها قرار می گیرد. روتور پمپ وکیوم خارج از مرکز سیلندر به سرعت دوران می کند. با نیروی گریز مرکز تیغه ها از روتور خارج شده و مماس بر داخل سیلندر پمپ وکیوم می چرخند.
با این چرخش تیغه پمپ وکیوم ایجاد مکش یا خلا می کند.