تعویض روغن وکیوم

زمان تعویض فیلتر ها و سرویس وکیوم پمپ

زمان تعویض فیلتر ها و سرویس وکیوم پمپ چگونه است ؟ به طور معمول وکیوم پمپ های روغنی هر 800 ساعت کارکرد نیاز به یک سرویس اولیه شامل تعویض فیلتر روغن و فیلتر غبارگیر و تعویض روغن وکیوم را شامل میشود.

این میزان یک زمان متعارف و نسبی برای انجام سرویس پمپ وکیوم است و باتوجه به نوع کاربری شرایط بکارگیری پمپ خلا این زمان متغیر است.

فیلتر های سپراتور یا فیلتر های خروجی اگزوز معمولا هر 5 هزار ساعت کاری نیاز به تعویض دارند. لازم به ذکر است این تناسب با توجه به زمان تعویض روغن و فیلتر روغن متغیر است. هرچه روغن وکیوم و فیلترهای ورودی دیرتر تعویض شوند فیلتر های سپراتور زودتر عمر خود را از دست میدهند.

از آنجایی که امروزه خلاء به عنوان یک اصل انکار ناپذیر در واحد های تولیدی محسوب میشوند و به نوعی قلب دستگاه و خطوط تولید بشمار میروند. لذا از شرایط سرویس های دوره ایی و کیفیت انجام آن وقطعات مصرفی اطمینان حاصل نمایید.

پمپ های وکیوم آسیا که معمولا با دفترچه راهنما به مشتریان عرضه میشود این شرایط را بصورت گام به گام و مرحله ایی توضیح داده تا اپراتور به بهترین شکل ممکن زمان تعویض فیلتر ها و سرویس وکیوم پمپ را محاسبه و انجام دهد.

یکی از نشانه های نیاز به انجام سرویس گرم شدن بیش از حد دستگاه و در برخی موارد همراه با افت وکیوم و صدای نا هنجار است.

جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.
روغن وکیوم اروپاییروغن وکیوم آمریکاییروغن وکیوم آلکاتلروغن وکیوم ایتالیاییروغن پمپ وکیومتعویض روغن وکیومروغن وکیوم تازه