[av_textblock size=” font_color=” color=”]
اموزش تعمیر پمپ هیدرولیک پیستونی

مراحل سرویس و عیب یابی پمپ های هیدرولیک در کارگاه :

ابتدا پمپ های دریافتی بطور کامل شستشو شده تا از طریق بازدید و بررسی چشمی ، ترک خوردگی ها ، شکستگی های پوسته و قسمتهای مختلف ، در برخی از پمپ ها ( بازدید شیرهای کنترل رگلاتور ) ، خرابی شفت ، پورتهای ورودی خروجی و… براحتی مشاهده شود .

اطلاعات مورد نیاز از طریق پلاک پمپ و کاتالوگ سازنده استخراج می گردد
پمپ جهت تست ، توسط دستگاه تست ، مورد آزمون اولیه قرار می گیرد
درصورت عدم عملکرد صحیح ، پمپ و متعلقات دمونتاژ شده و هر یک از قسمتها بصورت کامل مورد بازدید ، تست و بررسی قرار می گیرند
هزینه سرویس و تعمیر پمپ جمع بندی شده و بعد از اعلام به مشتری و تایید نهایی فرایند اصلی کار شروع می شود
قطعات غیر قابل استفاده تعویض و جایگزین می شوند ، بر روی قطعات و قسمتهای مختلف قابل تعمیر فرایند های تراش ، سنگ مغناطیس ، لپینگ ، آبکاری و … انجام می شود ، کلیه اتصالات ، بلبرینگ ها کاسه نمد ها ، اورینگ ها بازدید می شوند و تمامی اورینگ ها و کاسه نمد پمپ هیدرولیک تعویض شده و پمپ مونتاژ می گردد
پس از مونتاژ ، پمپ هیدرولیک توسط دستگاه تست هیدرولیک ، طبق اطلاعات سازنده پمپ هیدرولیک ، تست شده و در صورت تایید ، بعد از بسته بندی جهت متقاضی ارسال می گردد.

[/av_textblock]