[av_textblock size=” font_color=” color=”]

اجکتور با کندانسور پوسته و لوله

سیستم های تولید خلاء مبتنی برجت بخار با ترکیب،اجکتور،کندانسورو خطوط لوله کشی اتصال، به ارائه خدمات نسبتاً کم هزینه و کم تعمیر منجر خواهد شد که قابلیت استفاده در شرایط ویژه را نیز دارند. در طراحی سیستم، تصمیم گیری های حیاتی باید در مورد شرایط فرآیند، جهت گیری و جزییات و نمای طرح اتخاذ گردد. دفع فاضلاآب های آلوده از نگرانی ها در عملیات فرآیند، به ویژه در صنایع شیمیایی، می باشد که در آن یک سیستم جت اجکتوری بکار گرفته می شود.

در این شرایط واضح است که  کندانسور که به طور مستقیم به تخلیه وصل می شود ممکن است مورد استفاده قرار نگیرد. حال انکه در این وضعیت، سیستم اجکتوری با استفاده از کندانسور پوسته و لوله تماس سطحی باید بکار گرفته شود. کندانسور سطحی مانع تخلیه مستقیم به خروجی شده و قابلیت اجازه بازیابی ضایعات نامطلوب را دارا می باشد. یک منبع مناسب از بخار و آب خنک کننده باید در دسترس باشد، و سیستم حذف میعانات تحت خلاء نیزباید در نظر گرفته شود. در نهایت، نظارت و کنترل مناسب ابزار دقیق باید مشخص و نصب شود. دستورالعمل های خاص باید در طول طرح تجهیزات و نصب و به دنبال آن راه اندازی ، برای بهینه سازی عملکرد سیستم در نظر گرفته شوند. این سیستم بر اصل اجکتور-ونتوری، که به ممنتم موجود در جت بخار با سرعت بالا متکی بوده ولذا به حرکت هوا و سایر گازها از لوله اتصال مبادرت خواهد نمود.کندانسور پوسته و لوله سطحی ممکن است بصورت افقی یا عمودی نصب شود. بخارات قابل کندانس می توانند در داخل و یا بیرون لوله ها به تناسب نیاز و شرایط خاص استفاده شوند. با این حال، با انتخاب وضعیت سیال داخل لوله و یا بیرون آن ، سایر پارامتر های طراحی نیز به تبع آن انتخاب و بهینه خواهد شد. یک سیستم جت بخار با کندانسور سطحی تماس مستقیم به طور معمول نیازمند بخار محرک و آب متراکم بیشترتر از نوع با تماس مستقیم می باشد. این نوع گران ترین نوع اجکتور چند مرحله است. سیستم های خلاء چند مرحله شرکت صنادید توس دارای قابلیت کاربردی در رنج وسیعی از خطوط پروسس صنایع می باشد.. در زمینه مهندسی فرآیندها، ایده ال بودن کندانسور تماس سطحی ثابت شده و مشخص است. مزیت قاطع آن جدا نگه داشتن سیال پروسس و خنک کننده در طول فرایند کندانس می باشد. شرکت صنادید توس گزینه های مختلفی از سیستم های با کندانسور تماس سطحی را در دسترس صنایع مختلف قرار می دهد.

اجکتور با کندانسور پوسته و لوله

شکل ذیل نمونه ای از سیستم سه مرحله ای می باشد. در این مثال دو مرحله جت اجکتور در مجموعه ای سری متصل شده اند که هدف رسیدن به فشار مکش از 1 میلی بار با حداقل مصرف بخار موتیو می باشد. درجه حرارت آب خنک کننده در دسترس فشار دست یافتنی در اولین کندانسور سطحی را تعیین می کند. اجکتور مرحله بعد برای  فشرده و جریان مکش از اولین کندانسور سطحی جهت تخلیه به فشار اتمسفر استفاده خواهد شد.. بخار انگیزش از اجکتور بالادست در کندانسور سطحی پایین دست کندانس خواهد شد.

مزایا

معایب

[/av_textblock]