اجاره انواع کمپرسور هوادهی

اجاره انواع کمپرسورهای هوادهی با فشار بالا (بدون روغن) oil Free

اجاره انواع کمپرسور(هوای فشرده) برای خشک کردن خطوط  لوله ،نفت ، گاز و پتروشیمی
خشک کردن خطوط  لوله ها و مخازن نفت و گاز
Hot air Drying Pipeline
Dewatering and drying  Hot air Pipeline