پمپ وکیوم آبی چیست ؟

یک پمپ وکیوم آبی جزء پمپ های جابجایی  مثبت بسته بندی می شود.

از پمپ های وکیوم آبی معمولا جهت وکیوم کردن (مکش) استفاده می شود، ولی بعنوان کمپرسور گاز نیز می توان از آن استفاده کرد .

عملکرد پمپ وکیوم رینگ مایع شبیه پمپ های روتاری می باشد ،با این تفاوت که در وکیوم روتاری، تیغه ها بصورت کشویی در شیار جابجا میشوند، ولی در وکیوم آبی تیغه ها به رتورمتصل بوده و یکپارچه می باشد که با چرخش روتور (پروانه )به همراه تیغه ها،آب به دور پروانه پمپ وکیوم ،حلقه ای تشکیل میدهد که باعث سیلینگ (آب بندی) و فشرده سازی هوا داخل سیلندر پمپ وکیوم می شود.

در پمپ وکیوم آبی قطعات هیچگونه اصطکاک مکانیکی با هم دیگر ندارند و پروانه پمپ وکیوم بدون تماس با سایر طعات در داخل سیلندر پمپ وکیوم دوران می کند.

تنها اصطکاک در پمپ وکیوم آبی مربوط به شافت الکتروموتور می باشد.

کلیه پمپ های وکیوم آبی (رینگ مایع ) توسط موتور الکتریکی به دوران در می آیند.

روش کار پمپ وکیوم آبی

مکانیسم کارکرد در پمپ وکیوم آبی با چرخش یک پروانه در خارج مرکز یک سیلندر (استوانه) شروع میشود.

از طرفی ، بسته به سایز پمپ وکیوم، یک خط آب (آب مصرفی پمپ وکیوم ) به صورت دائم به داخل پمپ وکیوم وارد میشود.

آبی که داخل پمپ وکیوم وارد شده بصورت یک رینگ توسط نیرویی گریز از مرکز به اطراف پروانه پمپ وکیوم حلقه میزند.

این رینگ آب که اطراف پمپ وکیوم درست شده ، گاز با هوای بین تیغه ها، پمپ وکیوم را فشرده میکند.

خارج از مرکز بودن پروانه پمپ وکیوم ، باعث میشود که بخشی از تیغه های پروانه ، دائم داخل آب قوطه ور شده ،که این امر باعث اختلاف فشار در گاز یا هوای موجود در بین تیغه های پروانه پمپ وکیوم میشود.

با توجه به اینکه محفظه سیلندر پمپ وکیوم  توسط دو پورت یا دریچه به محیط خارج (اتمسفر) راه دارد، به همین دلیل هوای فشرده شده بین تیغه ها نسبت به  محیط بیرون هدایت شده، سپس وقتی از مقابل پورت( دریچه) مکش عبور میکند، هوا به داخل تیغه های پمپ وکیوم کشیده میشود.

این میزان جابجا شده در پورت ورودی و خروجی پمپ وکیوم را ظرفیت پمپ وکیوم گویند.

در پمپ وکیوم رینگ مایع (پمپ وکیوم آب در گردش ) آب مصرفی که بصورت دائمی (تا زمانی که وکیوم پمپ روشن است) وارد پمپ می شود، بعد از اینکه کارسیل کردن در پمپ وکیوم آبی را انجام داد و مکش پمپ وکیوم اتفاق افتاد ،به همراه هوای مکیده شده (هوای ساکشن شده) از پورت خروجی به بیرون هدایت میشود.

تاریخچه پمپ وکیوم رینگ مایع (وکیوم )

اولین اختراع پمپ وکیوم آبی در سال 1903 توسط یک مهندس آلمانی در شرکت زیمنس آلمان ساخته و ثبت شد ،سپس در سال 1914 در آمریکا توسط شرکت نش آمریکا به ثبت رسید .

دسته پمپ وکیوم آبی

پمپ های وکیوم رینگ مایع (وکیوم آبی) را از نظر میزان ایجاد خلاء (مکش) میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

فرق بین پمپ وکیوم آبی تک مرحله و پمپ وکیوم آبی دو مرحله در میزان مکش یا خلاء نهایی آن است.

در پمپ های وکیوم تک مرحله ای خلاء نهایی به عدد mmhg 33 (تور) یا 47 میلی بار و در پمپ وکیوم آبی دو مرحله خلاء نهایی به mmhg 25 (تور) میرسد.

فشار نهایی یا میزان مکش نهایی پمپ وکیوم آبی

Kpa=47406 =mbar47 =(35 تور ) Mmhg35= خلاء پمپ وکیوم تک مرحله ای

 kpa3.3Mbar=33=(تور25)Mmhg 25=خلاء پمپ وکیوم دو مرحله ای

این فشار در صورتی بدست می آید که میزان دمای آب و هوای ورودی پمپ وکیوم از 25 درجه بالاتر نباشد.