وکیوم فرمینگ چیست

یکی از کاربرد های پمپ وکیوم در صنعت مربوط به وکیوم فرمینگ میباشد. در این دستگاه که متشکل است از تعدادی المنت و محفظه وکیوم و قالب های مخصوص شکل فرم و ورقه های فرم گیر میباشد.

با استفاده از وکیوم فرمینگ میتوان اشکال مختلف را بصورت قالب مهیا کرد و فرم داد. طرز کار این دستگاه به این صورت است که ورقه مخصوص فرم درون دستگاه قرار میگیرد و توسط المنت ها گرم و فرم پذیر میشود و در این موقع پمپ وکیوم مکش کرده و ورقه را به قالب مورد نظر میکشاند و فرم میدهد.

شما میتوانید جهت مشاوره و بهره مندی از سایر با ما تماس بگیرید.