[av_textblock size=” font_color=” color=”]

لرزه گیر مهاردار

لرزه گیر ها را می توان به صورت مهاردار و بدون مهار تهیه کرد به میله ای که دو سر لرزه گیر را به یکدیگر وصل کرده و در مقابل کشش بیش از حد و همین طور فشار سیال مقاومت می کند قطعه مهار می گویند. درصورت بودن این قطعه روی لرزه گیر به دلیل اضافه شدن قطعات فلزی علاوه بر مقاومت، قیمت این محصول هم بالاتر می رود و در ایران تولید کننده های بسیاری هستند که به تولید این محصول مشغولند. می توان از لرزه گیر های مهار داری هم نام برد که برای سازه ها استفاده می شوند مانند پل سازی و ساختمان سازی و همین طور ریل های راه آهن، که البته در بین محصولات خطوط لوله جایگاهی ندارند.

انواع لرزه گیر مهاردار

• لرزه گیر های مهار دار فلزی
• لرزه گیرمهاردار لاستیکی
• لرزه گیر مهاردار فلنجی
• مهاردار یک سرگردان
• لرزه گیر های مهاردار لاستیکی فلنجی
• لرزه گیر مهاردار فلنجی فلزی
[/av_textblock]