روغن وکیوم ایرانی –روغن پمپ وکیوم(خلاء)

 

اگر از پمپ خلا استفاده می کنید ، باید با روغن آن آشنا شوید. هر نوع پمپ وکیوم نیازهای خاص خود را برای روغن دارد و روغن باید بازرسی و به صورت دوره ای جایگزین شود. این روغن ها دارای پایه هیدروکربن ، سیلیکون و انواع دیگر هستند که به طور خاص برای کاربردهای خلا (وکیوم)تهیه شده اند.

شرکت وکیوم آسیا با تحقیقات چند ساله با همکاری یکی از شرکت های روغن ساز داخلی برای اولین بار توانسته روغن وکیوم ایرانی با کیفیتی در حد روغن های وکیوم خارجی تولید نمایید.

شرح روغن وکیوم ایرانی

روغن پمپ خلاء به عنوان روان کننده مکانیکی و محیطی برای به دام انداختن مولکول های گاز عمل می کند. از نظر شیمیایی پایدار است ، برای اکثر گازها و مواد غیرفعال است و دارای فشار بخار کم است.

فشار بخار روغن وکیوم ایرانی

همه مواد در یک درجه حرارت یا فشاری می جوشند یا یعنی مولکول ها مواد از هم گسسته  می شوند. به دما و فشاری که مولکول های روغن به بخار تبدیل می شوند ، فشار بخار روغن نامیده می شود و و این فشار روغن (یا نقطه ریزش روغن وکیوم ) باعث کاهش میزان وکیوم می شود.

همه مواد در خلا تبخیر می شوند ولی میزان تبخیر آنها با هم متفاوت است. بعضی از مواد مانند آب زود در خلاء تبخیر می شوند ، برخی دیگر مانند شیشه بسیار کم تبخیرمی جوشند. برای یک  سیستم خلاء  به روغن ، با فشار بخار 1x10E-5 یا کمتر نیاز است

روغن وکیوم ایرانی

.

پمپ وکیوم مکانیکی(وکیوم روتاری روغنی)

یک پمپ خلا مکانیکی دارای دریچه ها و قطعات دوار است که برای پمپاژ از فشار جوی و پایین طراحی شده است. پمپ های مکانیکی از روغن هیدروکربن(روغن وکیوم) برای روانکاری قطعات و آب بندی خلا استفاده می کنند.

روغن وکیوم ایرانی

طول عمر روغن وکیوم ایرانی

طول عمر مفید روغن پمپ خلا(وکیوم) به نوع روغن ، دفعات استفاده و آلودگی های ناشی از استفاده بستگی دارد. یک پمپ مکانیکی (وکیوم روتاری) دارای شیشه روغن نما برای بازرسی   و بررسی وضعیت روغن وکیوم داخل پمپ است. اگر رنگ روغن وکیوم قهوه ای تیره باشد ،یا روغن وکیوم شیری رنگ باشد باید تعویض شود .

جدول فشار بخار بعضی از روغن های وکیوم

Properties of Pfeiffer P3 Pumping Fluid

Composition Blend of highly refined oils and additives
Appearance Clear Liquid
Density at 15°C / 59°F .87
Vapor Pressure at 20°C / 68°F 6.6 x 10-5 mbar
Viscosity at 25°C / 77°F 210 cs
Viscosity at 40°C / 104°F 94 cs
Pour Point -15°C / 5°F
Flash Point 264°C / 508°F
Ultimate Pressure 1 x 10-3 mbar

Properties of Grade 19 Rotary Pump Oil

Product PELCO Ultra 19 Ultragrade 19
Vapor Pressure at 20°C /68°F 1 x 10-8 mbar
Vapor Pressure at 25°C /77°F 1 x 10-3 mbar
Vapor Pressure at 100°C /212°F 1 x 10-3 mbar
Molecular Weight 420
Specific Gravity 0.87 at 25°C / 77°F 0.86 at 15°C / 59°F
Viscosity at 20°C / 68°F 143.7 cs
Viscosity at 25°C / 77°F 143.7 cs
Viscosity at 40°C / 104°F 55 cs 48.6 cs
Pour Point -15°C / 5°F -16°C / 4°F
Flash Point 213°C / 446°F 230°C / 446°F
Auto ignition Point 244°C / 471°F 355°C / 670°F
Ultimate Pressure 1 x 10-3 mbar