پمپ وکیوم اسکرو (مارپیچی)  | Screw compressor

پمپ وکیوم اسکرو ماشین دو محوره بوده که توسط دو مارپیچ به هم تنیده زاویه‌دار، سیال را به سمت جلو هدایت می‌کنند. پمپ وکیوم اسکرو نیز بصورت خشک عمل می‌کند و بعلت فشار زیاد در خروجی می توان بعنوان کمپرسور هم از آن استفاده می‌شود. مدل هایی که برای وکیوم طراحی شده‌اند تا فشار نهایی وکیوم می‌رسد.

این مدل پمپ ماشینی دو محوره بوده است که با چرخش روتور های آن در میانه پمپ از طرفی ایجاد مکش و در طرف دیگر ایجاد دمش هوا می نماید. وکیوم اسکرو در اکثر صنایع کاربردهای فراوانی دارد و در سایز های وسیعی ساخته می شود (از چند متر مکعب تا چند صد متر مکعب در ساعت). پمپ وکیوم اسکرو نیز در میان پمپ های وکیوم دارای ویژگیهای منحصر بفردی مانند خشک بودن و عدم تماس گاز حامل با روغن، صدای کم ، فشار مناسب، لرزش کم و حجم بسیار متنوع .