پمپ وکیوم اسکرول (حلزونی) | Scroll Vacuum Pump

پمپ حلزونی یک دیگر از پمپهای خشک است که با حرکت یک مارپیچ حلزونی شکل درون یک مارپیچ ثابت، انتقال سیال را میسر می‌سازد. این مارپیچ ها هوا را با فشرده سازی از پمپ خارج می‌سازند. این فشرده سازی تولید گرمای زیاد می‌نماید که توسط فن خنک می‌شود. فشار نهایی وکیوم پمپ اسکرول به خلاء 0.01 میلی بار میرسد. از این پمپ به عنوان پمپ وکیوم پشتیبان (Backing Pump) با پمپ دیفیوژن ، توربومولکولار و روتس بوستر سری نمود.

پمپ وکیوم اسکرول ساختار حلزونی شکل دارد که شامل بدنه اصلی، روتور (مانند حلزون) و سایر متعلقات می باشد. این پمپ معمولا به فشار نهایی ۱۰میلی بار می رسد. این پمپ نیز بعلت ساختار آن با گاز حامل تماس ندارد و در گروه پمهای خشک می باشد. این پمپ کاربردهای شیمیایی، پزشکی، دارویی و … دارد.